หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย
    หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
    โทรศัพท์     :    035-786-534 ,    035-786-535
    โทรศัพท์     :    035-786-534 , 035-786-535
 
     
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน