หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
  ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจ หอมแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้าชม : 485 ท่าน


 
  กลุ่มทำฆ้องวง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มทำฆ้องวง
จำนวนผู้เข้าชม : 217 ท่าน


 
  กลุ่มกระเป๋าผ้า มารวิชัย
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้า
จำนวนผู้เข้าชม : 204 ท่าน


 
  ปั้นพระ
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : ผู้ใหญ่ ละออง ชำนาญศิลป์
จำนวนผู้เข้าชม : 218 ท่าน


 
  บ้านเห็ดเจ้าแปด
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : นางวาสนา สุพิรัตน์
จำนวนผู้เข้าชม : 253 ท่าน


 
  (1)     2