เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจ หอมแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้าชม : 456 ท่าน


 
  กลุ่มทำฆ้องวง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มทำฆ้องวง
จำนวนผู้เข้าชม : 212 ท่าน


 
  กลุ่มกระเป๋าผ้า มารวิชัย
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้า
จำนวนผู้เข้าชม : 187 ท่าน


 
  ปั้นพระ
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : ผู้ใหญ่ ละออง ชำนาญศิลป์
จำนวนผู้เข้าชม : 214 ท่าน


 
  บ้านเห็ดเจ้าแปด
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : นางวาสนา สุพิรัตน์
จำนวนผู้เข้าชม : 233 ท่าน


 
  (1)     2