หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 1    18 ต.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมชี้แจงโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ม.1 - ม.5 ต.มารวิชัย   12 ต.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   14 ก.ย. 2561 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยการลงหินคลุกถนนสายปิ่นแก้ว-บ้านดอนลาน หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.สายเรียบลำรางตาสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเลียบคลองส่งน้ำสายสี่ หมู่ที่ 1 ตำบลมารวิชัย   21 พ.ค. 2561 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการเทลานและก่อสร้างโครงหลังคาโรงสี หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย   25 เม.ย. 2561 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย ภายในตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6 เม.ย. 2561 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่่อสร้าง   3 เม.ย. 2561 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่่ท่ี่ 1 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2561 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   26 มี.ค. 2561 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเลียบคลองส่งน้ำสายสี่ หมู่ที่ 1 ตำบลมารวิชัย   26 มี.ค. 2561 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรือง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายเลียบคลองส่งน้ำสายสี่หมู่ที่ 1 ตำบลมารวิชัย   26 มี.ค. 2561 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเลียบคลองส่งน้ำสายสี่หมู่ที่ 1 ตำบลมารวิชัย   26 มี.ค. 2561 86
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 14