เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองดอนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   31 ม.ค. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำรางเจ้าแปด(ต่อจากเดิมสายบ้านผู้ใหญ่ละออง ชำนาญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   31 ม.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดตรวจบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562   28 ธ.ค. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุก สายเรียบคลองส่งน้ำสายสี่สายเรียบคลองดอนลาน หมู่ที่ 1,3 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   24 ธ.ค. 2561 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ธ.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ธ.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ (ตำบลมารวิชัย)   7 ธ.ค. 2561 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 พ.ย. 2561 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.1   24 พ.ย. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   24 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการุจริตประจำปี 2561   24 พ.ย. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   24 พ.ย. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   24 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   24 พ.ย. 2561 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14