หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล(ปรับปรุุงพื้นที่และภูมิทัศน์แนวชายคลองสาน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ) ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3 เม.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรืื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย หมู่ที่ 4   26 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย หมู่ที่ 4   26 มี.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองดอนลาน หมู่ที่ 3 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   31 ม.ค. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำรางเจ้าแปด(ต่อจากเดิมสายบ้านผู้ใหญ่ละออง ชำนาญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   31 ม.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดตรวจบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562   28 ธ.ค. 2561 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุก สายเรียบคลองส่งน้ำสายสี่สายเรียบคลองดอนลาน หมู่ที่ 1,3 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   24 ธ.ค. 2561 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ธ.ค. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ธ.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ (ตำบลมารวิชัย)   7 ธ.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 พ.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.1   24 พ.ย. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   24 พ.ย. 2561 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการุจริตประจำปี 2561   24 พ.ย. 2561 85
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14