หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย หมู่ที่ 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ ปราถนา ละออเอี่ยม

ผู้เข้าชม 18 ท่าน