เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำรางเจ้าแปด(ต่อจากเดิมสายบ้านผู้ใหญ่ละออง ชำนาญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณ ปราถนา ละออเอี่ยม

ผู้เข้าชม 44 ท่าน