หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่่ท่ี่ 1 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2561 เวลา 15.51 น. โดย คุณ ปราถนา ละออเอี่ยม

ผู้เข้าชม 116 ท่าน