เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลักชัย   เว็บไซต์ อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ   16 พ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านโพธิ์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้อย   ขอความร่วมมือประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    15 พ.ย. 2561 28
ข่าวกิจกรรม อบต.มารวิชัย   ประชุมสรุปภารกิจ กปน. ในการเลือกตั้ง   15 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น เรื่องการผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561   15 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางนา   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   15 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านพลับ   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   14 พ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านพลับ   รายงานการจัดซื้อ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   14 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางนา   ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑   14 พ.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มารวิชัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองเจ้าแปด หมู่่ที่ 1   14 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มารวิชัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลมารวิชัย   14 พ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มารวิชัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   14 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 145/td>