เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองเจ้าแปด หมู่่ที่ 1   14 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแจ้งราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลมารวิชัย   14 พ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   14 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 1    18 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมชี้แจงโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ม.1 - ม.5 ต.มารวิชัย   12 ต.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   14 ก.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยการลงหินคลุกถนนสายปิ่นแก้ว-บ้านดอนลาน หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.สายเรียบลำรางตาสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย   22 พ.ค. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเลียบคลองส่งน้ำสายสี่ หมู่ที่ 1 ตำบลมารวิชัย   21 พ.ค. 2561 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการเทลานและก่อสร้างโครงหลังคาโรงสี หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย   25 เม.ย. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย ภายในตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6 เม.ย. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่่อสร้าง   3 เม.ย. 2561 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่่ท่ี่ 1 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   26 มี.ค. 2561 64
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12