เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่่ท่ี่ 1 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2561 เวลา 15.51 น. โดย คุณ ปราถนา ละออเอี่ยม

ผู้เข้าชม 81 ท่าน