เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
การับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยเลือกการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 652 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 650 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่งในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว20862 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปล  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว20865 ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว20849 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเข  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 653 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 654 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.2/ว 20811 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.2/ว 20810 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2560  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.2/20809 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.1/ว20812 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 647 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว646 ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2563  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว845 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 313